Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.35, 13VÅTM103000Högv35 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-04 Stoppdatum 2006-11-04
Mängd (ton): 14,80 Kostnad totalt: 18688
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: