Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-20 Stoppdatum 2001-03-20
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 3594
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: