Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-11 Stoppdatum 2003-02-11
Mängd (ton): 6,09 Kostnad totalt: 6084
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: