Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-15 Stoppdatum 2008-11-15
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 4210
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: