Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-21 Stoppdatum 2001-03-21
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1198
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: