Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-21 Stoppdatum 2002-02-21
Mängd (ton): 2,07 Kostnad totalt: 1993
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: