Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-13 Stoppdatum 2003-02-13
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt: 2028
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: