Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-05 Stoppdatum 2006-11-05
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 1326
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: