Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-31 Stoppdatum 2009-10-31
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1392
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: