Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-22 Stoppdatum 2000-01-22
Mängd (ton): 5,34 Kostnad totalt: 3767
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: