Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-14 Stoppdatum 2002-02-15
Mängd (ton): 7,89 Kostnad totalt: 7596
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: