Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-17 Stoppdatum 2003-02-17
Mängd (ton): 7,73 Kostnad totalt: 7723
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: