Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-22 Stoppdatum 2004-10-22
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 4478
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: