Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-21 Stoppdatum 2004-01-21
Mängd (ton): 5,08 Kostnad totalt: 5222
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: