Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.75, 13VÅTM103000Fage75 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-19 Stoppdatum 2005-10-19
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3798
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: