Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 1978
Startdatum: 1978-09-13 Stoppdatum 1978-09-13
Mängd (ton): 177,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: