Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-08 Stoppdatum 2000-11-08
Mängd (ton): 260,00 Kostnad totalt: 123950
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: