Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-20 Stoppdatum 2002-11-20
Mängd (ton): 261,06 Kostnad totalt: 131600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: