Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-08 Stoppdatum 2007-11-08
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 29789
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: