Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-06 Stoppdatum 2008-11-06
Mängd (ton): 84,14 Kostnad totalt: 61197
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: