Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-26 Stoppdatum 2009-11-26
Mängd (ton): 85,00 Kostnad totalt: 65183
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: