Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-16 Stoppdatum 2010-11-17
Mängd (ton): 85,00 Kostnad totalt: 69446
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: