Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-09 Stoppdatum 2001-02-11
Mängd (ton): 15,10 Kostnad totalt: 14073
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: