Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-03-24 Stoppdatum 2002-03-24
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 14910
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: