Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-04 Stoppdatum 2003-02-04
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 15480
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: