Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-03 Stoppdatum 2004-04-03
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt: 16264
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: