Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-27 Stoppdatum 2009-10-27
Mängd (ton): 15,08 Kostnad totalt: 20225
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: