Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-09 Stoppdatum 2010-11-09
Mängd (ton): 15,04 Kostnad totalt: 21462
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: