Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tångagöl, 098377 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-15 Stoppdatum 2006-11-15
Mängd (ton): 0,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: