Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 1994
Startdatum: 1995-03-11 Stoppdatum 1995-03-12
Mängd (ton): 0,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: