Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-05 Stoppdatum 1998-09-06
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: