Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-03-27 Stoppdatum 2001-03-27
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 1136
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: