Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-02 Stoppdatum 2002-04-02
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2257
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: