Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-17 Stoppdatum 2003-03-17
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2370
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: