Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-08 Stoppdatum 2005-02-08
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2452
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: