Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-20 Stoppdatum 2006-02-20
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 2836
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: