Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-12 Stoppdatum 2008-04-12
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2482
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt:
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: