Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-14 Stoppdatum 2000-02-14
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 6471
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: