Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-19 Stoppdatum 2001-02-19
Mängd (ton): 6,40 Kostnad totalt: 7825
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: