Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-03-15 Stoppdatum 2002-03-15
Mängd (ton): 17,93 Kostnad totalt: 15743
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: