Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-02 Stoppdatum 2003-02-02
Mängd (ton): 9,13 Kostnad totalt: 8317
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: