Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-06 Stoppdatum 2004-11-06
Mängd (ton): 8,70 Kostnad totalt: 7995
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: