Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-24 Stoppdatum 2005-10-24
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 6659
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: