Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-01 Stoppdatum 2008-11-01
Mängd (ton): 6,76 Kostnad totalt: 9437
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: