Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-30 Stoppdatum 1999-01-31
Mängd (ton): 3,50 Kostnad totalt: 2534
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: