Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-02-15 Stoppdatum 2000-02-15
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 2301
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: