Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-06 Stoppdatum 2004-11-06
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 2849
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: