Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-04 Stoppdatum 2010-11-04
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2797
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: