Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gållsjön, 670072 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-12-01 Stoppdatum 2006-12-03
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: