Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KP.16, 13VÅTM97000Klippe16 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-02-19 Stoppdatum 2001-02-19
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 3913
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: